De impact van Bitcoin-limieten op Zuid-Amerika – Bitcoin Magazine

Dit is een opinieredactioneel commentaar van Vinicius Piscinieen bitcoin-pleb.

Ondanks het grote groeipotentieel van landen in Latijns-Amerika, zoals Brazilië, Argentinië, Chili en zelfs Paraguay, dragen invloeden van buitenaf bij aan de stagnatie en bewuste economische neergang van deze landen. We kunnen bevestigen dat de internationale hoofdrol die een dergelijk potentieel zou bieden in normale tijden van eerlijke concurrentie in het niet vallen bij de manipulaties van de grote mogendheden, voornamelijk de VS en China.

Sommige spelers zijn geïnteresseerd in het uitoefenen van hun invloed in de derde wereld. Het Amerikaanse financiële systeem, gekenmerkt door de hegemonie van de dollar in de internationale reserves en het belang van het Amerikaanse monetaire beleid voor andere landen, zorgt ervoor dat de VS op een ontoegankelijke voet in de diplomatieke arena staat. Bitcoin kan hier een plaag voor zijn, dankzij het gedecentraliseerde systeem en, belangrijker nog, het feit dat het geen controlerend orgaan heeft (zelfs geen bekende oprichter), waardoor oneerlijke concurrentie onmogelijk wordt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *