Crypto-advocatenkantoor Roche Freedman vecht om in de bitcoin-zaak te blijven nadat video’s zijn opgedoken

Representaties van Bitcoin en andere cryptocurrencies op een scherm met binaire codes worden gezien door een vergrootglas in deze illustratiefoto, genomen op 27 september 2021. REUTERS/Florence Lo/Illustration

Meld u nu aan voor GRATIS onbeperkte toegang tot Reuters.com

(Reuters) – Een fel omstreden diskwalificatiestrijd bij het 11e Amerikaanse Circuit Court of Appeals zou een goede indicatie moeten geven van de schade die crypto-advocatenkantoor Roche Freedman ondervindt na de onthulling van undercover video-opnames van partnernaam Kyle Roche vorige maand.

De anonieme website Crypto Leaks heeft vorige maand videoclips uitgebracht van Roche, een bekende crypto-advocaat. In clips, zoals mijn Reuters-collega Jody Godoy heeft gemeld, Roche lijkt te bogen op een lucratief financieel belang in blockchain-bedrijf Ava Labs Inc en suggereert dat hij class action-rechtszaken heeft aangespannen tegen Ava’s concurrenten om het blockchain-bedrijf te bevoordelen. Roche verschijnt ook in videoclips om aanklagers van class-actions af te wijzen als “100.000 idioten die er zijn” en om juryleden te bekritiseren als “idioten”.

Roche, die niet reageerde op een vraag die ik hem en partner Velvel Freedman heb gestuurd, heeft elk gerechtelijk wangedrag ontkend en beweerde in een 29 augustus Medium bericht dat de video’s illegaal zijn opgenomen door een agent die voor een gedaagde werkte in een class action-rechtszaak aangespannen door Roche Freedman. Roche zei ook dat de clips selectief waren gemonteerd, dat hij dronken was toen de opnames werden gemaakt en dat Ava niets te zeggen had over de acties van Roche Freedman in de cryptoklasse.

Meld u nu aan voor GRATIS onbeperkte toegang tot Reuters.com

Het bedrijf heeft zelf erkend dat de opmerkingen van Roche aan klasgenoten en juryleden “ongepast” waren, hoewel het de bewering van Roche weergalmde dat hij illegaal was ingeschreven in een “door beklaagde georkestreerde regeling”. Het bedrijf beweert dat Roche’s opschepperij over het gebruik van class action-rechtszaken om Ava’s belangen te behartigen “simpelweg onjuist” was, waarbij Roche’s verklaringen werden beschreven als een misplaatste poging om indruk te maken op de vermeende durfkapitalist met haar die hij meende te ontmoeten.

Roche Freedman echter Roche snauwde van zijn class action-praktijk, waaronder lopende zaken tegen stablecoin-maker Tether Ltd en crypto-uitwisseling Bitfinex, daarbij verwijzend naar de “ongelukkige afleiding” die de video’s hebben veroorzaakt.

Deze actie heeft sommige critici niet gestild. Roche Freedman wordt geconfronteerd met off roept op tot diskwalificatie in de Tether-zaak niet alleen door de beklaagden, maar ook door zijn eigen raadslieden in Selendy Gay Elsberg en Schneider Wallace Cottrell Konecky. De Amerikaanse districtsrechter Katherine Polk Failla uit Manhattan heeft op 3 oktober een hoorzitting gepland over de moties tot diskwalificatie, waarin onder meer wordt beweerd dat de voortdurende betrokkenheid van Roche Freedman bij groepsvorderingen het ontdekkingsproces van Roche door de rechtbank zal blokkeren.

Maar in de tussentijd vermijdt Roche Freedman er ook een motie om te diskwalificeren in het 11e Circuit door Craig Wright, de zelfverklaarde uitvinder van Bitcoin, die eerder dit jaar werd getroffen met een $ 143 miljoen oordeel in een zaak die Roche Freedman aanklaagde namens de nalatenschap van Wrights voormalige zakenpartner David Kleiman. Ik zou willen beweren dat de uitkomst van de diskwalificatie van het 11e Circuit ons nog meer zal vertellen dan de Tether-zaak over de omvang van de schade aan het bedrijf door de Roche-tapes.

De klant van Roche Freeman, die honderden miljarden dollars van Wright zocht, lanceerde 11e Kring Beroep, ondanks het ontvangen van een vonnis van $ 143 miljoen van de rechtbank. Roche Freedman en co-counsel van Boies Schiller Flexner voerden in hun openingsbriefing aan dat de rechter voor en tijdens het proces tegen Wright in 2021 verschillende kritieke fouten heeft gemaakt, die eindigde in een juryoordeel van $ 100 miljoen op een van de claims van het landgoed, maar een bescherming. beslissing op een tiental andere verzoeken. Wright is niet in beroep gegaan tegen het vonnis.

Het tijdsbestek is aanzienlijk. Roche en Freedman begonnen in 2018 de nalatenschap van Kleiman te vertegenwoordigen, voordat ze Boies Schiller verlieten om hun eigen bedrijf op te richten. Ava Labs bestond niet toen de nalatenschap voor het eerst een rechtszaak aanspande tegen Wright. En volgens Roche Freedman waren de twee genoemde partners bijna twee jaar bezig met de boedelzaak tegen Wright voordat ze zich ertoe verplichtten enig juridisch werk voor Ava te doen.

Dus wat heeft de zaak Wright te maken met Roche’s opmerkingen in de video over zijn relatie met Ava?

Er is maar één directe link, vanaf 6 september motie om te diskwalificeren ingediend door de hoofdadvocaat van Wright, Andrés Rivero van Rivero Mestre. Roche verwees naar verluidt naar Wright in een van de videoclips in Crypto Leaks als een “vijand” van de oprichter van Ava, wat een motief suggereert om hard tegen Wright te vechten. De diskwalificatiemotie theoretiseerde ook dat Roche’s opschepperij over zijn rijkdom suggereert dat hij zich niet gedwongen voelt om de belangen van zijn klanten boven die van hemzelf te stellen. In dit geval, zo betoogde Wright’s motie, blies Roche Freedman een mogelijke schikking op die de nalatenschap ten goede zou zijn gekomen.

Maar bovenal is de opdracht een kans voor Wright en Rivero om de onsmakelijke opmerkingen van Roche onder de aandacht te brengen, inclusief zijn bewering dat juryleden en klasgenoten ‘idioten’ zijn. De rechtbank nodigt in feite het 11e Circuit uit om mee te werken aan het afkeuren van Wright.

“[Roche’s] bekentenissen van wangedrag tonen het illegale ‘businessplan’ van het bedrijf en de voortdurende inspanningen om de eerlijke rechtsbedeling te ondermijnen, die minachting en minachting brengen voor de advocatuur en elke rechtbank (inclusief deze) waarin het bedrijf is verschenen “, betoogde Rivero .

In de reactie van Roche Freedman op 19 september werd opgemerkt dat de rechtszaak tegen Wright al aan de gang was voordat Ava bestond en maanden voordat Roche werd gefilmd, werd berecht.

“Wrights suggestie dat deze actie werd uitgevoerd voor een oneigenlijk doel, tart de logica”, zei Roche Freedman. “Voor alle duidelijkheid, deze actie is ingesteld omdat de eisers – die nog nooit iemand van Ava Labs hebben ontmoet en geen familie zijn van Ava Labs – te goeder trouw geloofden dat Wright hun waardevolle bitcoin en gerelateerde intellectuele eigendom met blockchain heeft omgezet”.

Freedman werkte in een e-mailantwoord op de vraag die ik hem en Roche stuurde. ‘Wrights zet is waardeloos’, zei hij. “Hoewel we begrijpen dat hij een persoonlijke vijandigheid heeft tegen het bedrijf, hadden we gehoopt dat dit niet in zijn dossiers zou worden weerspiegeld. Helaas hadden we het mis.”

De raadsman van Wright Rivero antwoordde: “Hun reactie begint niet eens met het aanpakken van hun toegegeven wangedrag.”

Freedman zei dat hij niet verwacht dat andere tegenstanders van Roche Freedman het voorbeeld van Wright zullen volgen. Ik heb lang genoeg over rechtszaken geschreven om te voorspellen dat als het 11e Circuit de motie van Wright inwilligt, ondanks het relatief zwakke verband tussen Roche’s on-the-record opmerkingen en de rechtszaak van zijn bedrijf tegen Wright, we kunnen verwachten dat de tegenstanders van Roche Freedman op hun diskwalificatie. bewegingen.

De zet van het 11e Circuit is in wezen een test of de rechters het gedrag van Roche aankunnen. Als ze dat niet kunnen, kan Roche Freedman in grote problemen komen.

Lees verder:

Advocatenkantoren proberen Roche Freedman uit de crypto-zaak van Tether te verwijderen

Oordeel tegen de zelfverklaarde ballonnen van Bitcoin-uitvinder op $ 143 mln

Meld u nu aan voor GRATIS onbeperkte toegang tot Reuters.com

Onze normen: Thomson Reuters Fiduciaire Principes.

De geuite meningen zijn die van de auteur. Ze weerspiegelen niet de standpunten van Reuters News, dat zich volgens de Trust Principles inzet voor integriteit, onafhankelijkheid en vrijwaring van vooringenomenheid.

Alison Frankel

Thomson Reuters

Alison Frankel deed sinds 2011 verslag van commerciële geschillen met hoge inzetten als columnist voor Reuters. Ze is afgestudeerd aan Dartmouth College en heeft meer dan drie decennia als journalist in New York gewerkt voor de juridische sector en de wet. Voordat ze bij Reuters kwam, was ze schrijver en redacteur bij The American Lawyer. Frankel is de auteur van Double Eagle: The Epic Story of the World’s Most Valuable Coin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *